Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 2016-04-21 13:09
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 2016-04-21 13:10
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury w 2015 r. 2016-04-21 13:10
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2015 2016-04-21 13:11
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2015 2016-04-21 13:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2015 2016-04-21 13:12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016-04-21 13:13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2016-04-21 13:14
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Goleniów na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-04-21 13:15
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-04-21 13:15
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 2016-04-21 13:15
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej 2016-04-21 13:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny 2016-04-21 13:17
Projekt uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2016-04-21 13:17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-04-21 13:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-04-21 13:19