Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds działalności gospodarczej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: nauki społeczne, administracja, politologia

 2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku związanym z obsługą interesantów

 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu swobody działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na transport drogowy osób taksówką

 • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej

 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego

 • dobra orientacja w terenie

 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętności negocjacyjne

 • bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet)

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa przedsiębiorców dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonej działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 3. Opracowywanie zasad i kryteriów dotyczących obrotu napojami alkoholowymi,

 4. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka,

 5. Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 2.700,00 miesięcznie

 3. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. działalności gospodarczej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 01.08.2016 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 203.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 20-07-2016 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2016 13:58