Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1,  art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć

sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XLVIII/545/14 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 31 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, ul. Plac Lotników 1,

w pokoju nr 206  od 7³º do 15³º i na stronie internetowej (www.goleniow.pl - BIP – zagospodarowanie przestrzenne lub strona główna – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów  miejscowych do konsultacji).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 listopada 2016 r. o godz. 1200 w sali nr 206  Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi funkcjami usługowymi i zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, wraz z ustaleniem zasad  zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

    Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-mail: ugim@goleniow.pl. ).

   Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.           o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1114 z  późn. zmian.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

    Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub  nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 grudnia 2016 r. 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

                                                                  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 19-10-2016 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2016 12:30