Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2016-10-20 10:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-10-20 10:51
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Goleniów" 2016-10-20 10:52
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2016-10-20 10:53
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2016-10-20 10:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-10-20 10:55
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Kliniska Wielkie 2016-10-20 10:56
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2016-10-20 10:57
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-20 10:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-10-20 10:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2017 2016-10-20 10:58
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-10-20 10:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-10-20 10:59