Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 31 maja 2017 r.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.

  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.

  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.

  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

  4. Dyskusja.

  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2016 rok.

  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleniów na lata 2017-2021.

 3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 4. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Goleniowa do Marszewa”.

 5. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa gmina Goleniów”.

 6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.

 7. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów”.

 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”.

 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. 143 w m. Załom, Gmina Goleniów”.

 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania. Remont, modernizacja i wyposażenie Rampy Kolejowej w Goleniowie, Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie i budynku przy Zamku w Bröellin wraz z dostosowaniem obiektów do nowych funkcji użytkowych”.

 11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

 12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017- 2025.

 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.

 15. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

 16. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 17. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.

 18. Informacje Przewodniczącego Rady.

 19. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 14-06-2017 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2017 14:41