herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 224/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiącej mienie komunalne.


Zarządzenie nr 224/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18.08.2017r.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260
z 2017r. poz.820/ zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie nr 10 miasta Goleniów przy ul. Spacerowej stanowiącej własność Gminy Goleniów zgodnie z wykazem: WPNS.0051.76.2017.TKa stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Za nieruchomość wymienioną w § 1 ustalam roczny czynsz dzierżawny w wysokości 350,00zł + obowiązujący podatek VAT.

§3. Wykaz wywiesza się na okres 21dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 18-08-2017 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2017 13:35