herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu ?Chcemy Więcej ? aktywna integracja społeczno ? zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów ? przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym?


Zarządzenie Nr 289/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu „Chcemy Więcej - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Burmistrz Gminy Goleniów zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Zarządzający do realizacji Projektu „Chcemy Więcej - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym ”, zwany dalej Zespołem.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

§ 3. W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 powołuje się:

  1. Piotra Matławskiego na stanowisko Pełnomocnika ds. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej,

  2. Emilię Kowalską na stanowisko Kierownika Projektu,

  3. Danutę Michalak na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji i indywidualnej ścieżki reintegracji,

  4. Joannę Łyszyk na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji i indywidualnej ścieżki reintegracji,

  5. Annę Worach na stanowisko Specjalisty ds. organizacji, poradnictwa, warsztatów, szkoleń, asystencji,

  6. Małgorzatę Pawłowską na stanowisko Specjalisty ds. organizacji, poradnictwa, warsztatów, szkoleń, asystencji,

  7. Karolinę Kujawską - Szczepańską na stanowisko Specjalisty ds. sprawozdawczości.

§ 4. Zespół, o którym mowa w § 1 wspierać będą:

  1. Sylwia Gajdel - Inspektor ds. księgowości

  2. Izabela Szturo - Podinspektor ds. zamówień publicznych

§ 5. Zespół powołuje się na okres od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia zakończenia realizacji Projektu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. polityki społecznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracował: Piotr Matławski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 20-11-2017 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2017 14:32