herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok" 2017-11-22 13:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-11-22 13:30
Projekt uchwały w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2017-11-22 13:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-11-22 13:31
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Stawno p.w. Opieki św. Józefa 2017-11-22 13:32
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kliniska o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w obszarze Gminy Goleniów 2017-11-22 13:32
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia intencji udziału Gminy Goleniów, jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Zielonych Inwestycji GIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-11-22 13:34
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" 2017-11-22 13:35
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2018 r. na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miejscowości Lubczyna gm. Goleniów 2017-11-22 13:36
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-11-22 13:36