herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Burmistrza nr 34/2017 z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.


ZARZĄDZENIE Nr 34 /2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 02 lutego 2017r.

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579/ oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147 i poz. 2260/ zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów położonych w obrębie nr 11 miasta Goleniowa, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z wykazem znak :WPNS.0051.12.2017.GP stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 13-12-2017 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2017 14:35