herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Burmistrza nr 120/2017r. z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.


ZARZĄDZENIE Nr 120/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, zm. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 i z 2017 r., poz. 820) oraz § 2 pkt 1 lit. b w związku z § 4 uchwały nr XXXVIII/481/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728, zm. w poz. 732), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany następujących nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie Łozienica:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

  • 92/42 o powierzchni 0,0200ha,

  • 92/53 o powierzchni 0,2381ha,

  • 92/57 o powierzchni 0,0843ha,

  • 64/16 o powierzchni 0,0763ha,

  • 107/4 o powierzchni 0,6084ha,

posiadającą urządzoną Księgę Wieczystą KW nr SZ1O/00025763/6, o łącznej wartości: 571.630zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych).

w zamian za:

- nieruchomość stanowiącą własność FAYMONVILLE POLSKA SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 4, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

  • 92/62 o powierzchni 0,4333ha,

  • 92/64 o powierzchni 0,0266ha,

  • 64/13 o powierzchni 0,6620ha,

posiadającą urządzoną Księgę Wieczystą KW nr SZ1O/00056043/9, o łącznej wartości: 577.010zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych).

§2. Z tytułu różnicy wartości praw do zamienianych nieruchomości, wypłacić Firmie FAYMONVILLE POLSKA SPÓŁKA z o.o. kwotę wynikającą z różnicy wartości nieruchomości opisanych w § 1, w terminie - 14 dni po podpisaniu umowy notarialnej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Wydziałowi Finansowemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 13-12-2017 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2017 14:49