herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 1/2018Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych


Zarządzenie Nr 1/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności, w składzie:

  1. Marzena Domańska - przewodnicząca komisji - przedstawiciel Burmistrza Gminy,

  2. Janina Mucek - członek komisji - przedstawiciel Burmistrza Gminy,

  3. Anna Mucha - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Goleniowie,

  4. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Grodnica” w Kliniskach Wielkich.

§ 2. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego, w składzie:

  1. Marzena Domańska - przewodnicząca komisji - przedstawiciel Burmistrza Gminy,

  2. Janina Mucek - członek komisji - przedstawiciel Burmistrza Gminy,

  3. Anna Mucha - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Goleniowie,

  4. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Grodnica” w Kliniskach Wielkich.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: ……………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 03-01-2018 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2018 13:20