Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław 2018-04-19 15:01
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 2018-04-19 15:02
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 2018-04-19 15:02
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 r. 2018-04-19 15:03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 2018-04-19 15:03
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2017 2018-04-19 15:03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2017 2018-04-19 15:04
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 2018-04-19 15:06
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj)" 2018-04-19 15:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności drogowej 2018-04-19 15:07
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-19 15:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2018-04-19 15:08
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-04-19 15:09
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-19 15:09