herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych