Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 177/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2010 roku w sprawie udziału gminnych struktur zarządzania kryzysowego w wojewódzkim ćwiczeniu zarządzania kryzysowego


Zarządzenie Nr 177/2010

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 września 2010 roku

w sprawie udziału gminnych struktur zarządzania kryzysowego w wojewódzkim ćwiczeniu zarządzania kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz zarządzenia Nr 177/2010 Starosty Goleniowskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie w sprawie udziału powiatowych struktur zarządzania kryzysowego w wojewódzkim ćwiczeniu zarządzania kryzysowego, zarządza się co następuje:

§ 1. W dniach 23 - 24 września 2010 r., przeprowadzone zostanie wieloszczeblowe wojewódzkie ćwiczenie zarządzania kryzysowego pk. „KRYZYS 2010”, sprawdzające gotowość wojewódzkiego systemu reagowania kryzysowego na występowanie ekstremalnych zagrożeń naturalnych. W ćwiczeniu wezmą udział powiatowe i gminne struktury zarządzania kryzysowego.

Tematem ćwiczenia jest:

„Działanie wojewódzkiego ( powiatowego, gminnego) systemu kierowania i zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych - długotrwałej suszy, powodującej na znacznych obszarach zagrożenia dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego i funkcjonowania infrastruktury województwa”.

§ 2. Celem ćwiczenia, o którym mowa w § 1, jest:

  1. doskonalenie systemu prowadzenia monitoringu i obiegu informacji ekstremalnych warunków pogodowych - długotrwałych wysokich temperatur powodujących suszę,

  2. doskonalenie współdziałania pomiędzy wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi ogniwami kierowania w reagowaniu na zaistniałe zagrożenia,

  3. sprawdzenie gotowości wydzielonych sił i środków do działania podczas zwalczania i likwidacji skutków tych zagrożeń, w tym do reagowania na katastrofę, podczas której doszło do skażenia chemicznego ludzi i środowiska naturalnego na pasażerskim węźle kolejowym.

§ 3. Głównymi zadaniami ćwiczenia są:

  1. przygotowanie struktur kierowania oraz sił i środków do działania na wypadek wystąpienia ekstremalnych zagrożeń naturalnych - uruchomienie wojewódzkich, powiatowych i gminnych procedur reagowania,

  2. prowadzenie ciągłego i intensywnego monitoringu zagrożeń w zakresie zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony obiektów infrastruktury przed tymi zagrożeniami,

  3. tworzenie warunków do likwidacji skutków długotrwałej suszy - szacowanie strat i szkód oraz odbudowy naruszonych systemów,

  4. nawiązanie ścisłej współpracy, w zakresie zarządzania kryzysowego z podmiotami reprezentującymi Spółki Grupy PKP S.A. oraz z Rejonową Bazą Materiałową w Wałczu Skład Mosty

§ 4 W ćwiczeniu uczestniczyć będą:

  • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w składzie:

1. Krzysztof Zajko Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,

2. Marzena Domańska - Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,

3. Stanisław Surmaj - Komendant Straży Miejskiej,

4. Zygmunt Bromberger - Komendant Gminny OSP,

5. Ireneusz Tarnożek - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego,

6. Gizela Rybicka - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie,

7. Aneta Mucha - Inspektor ds. Ochrony Środowiska

8. Janina Mucek - Dyrektor Wydziału Edukacji

9. Agnieszka Drożdżal - Skarbnik Gminy,

10. Jerzy Wysocki - Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,

11. Mariola Kupriańczyk - Inspektor ds. drogownictwa,

12. Anna Gałaj - Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,

13. Andrzej Nadobny - Dyrektor Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska,

14. Jadwiga Zając - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

15. Janusz Dawidziak - Prezes GWiK,

16. Alicja Duma - Prezes PGK,

oraz:

1. wydzielone powiatowe struktury reagowania kryzysowego służb, inspekcji i straży,

2. wydzielone siły i środki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Goleniowskiego,

4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Goleniowie,

5. Wydzielone, odpowiednie struktury zarządzania kryzysowego Spółek Grupy Polskich Kolei Państwowych S.A w Szczecinie , w tym Straży Ochrony Kolei w Szczecinie,

6. Wydzielony zespół zarządzania kryzysowego 2 Rejonowej Bazy Materiałowej - Składu Mosty,

7. Wydzielony zespół zarządzania kryzysowego Nadleśnictwa Goleniów,

8.wydzieleni uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie w roli pozorantów jako „poszkodowani” w katastrofie na dworcu w Goleniowie.

§ 5. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną zgodnie z opracowaną, uzgodnioną i przyjętą przez wszystkich uczestników ćwiczenia koncepcją/scenariuszem.

§ 6. Na szczeblu gminnym ćwiczeniem kierować będzie osobiście Zastępca Burmistrza Gminy przy pomocy GZZK.

§ 7. Przeprowadzenie ćwiczenia powinno być poprzedzone etapem przygotowawczym w ramach spotkań roboczych z udziałem wszystkich uczestników.

§ 8. Koncepcję ćwiczenia na szczeblu gminnym opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w terminie do 21 września 2010 roku.

§ 9. Wnioski i uwagi z przebiegu ćwiczenia prześlą wszyscy jego uczestnicy do Wydziału Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do jednego tygodnia od czasu zakończenia ćwiczenia. Wnioski te posłużą do sporządzenia raportu z przebiegu tego ćwiczenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Opracował: I.Tarnożek

Dnia 14 września 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 22-09-2010 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Tarnożek 22-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2010 12:16