Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. obsługi teleinformatycznej i mediów elektronicznych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. obsługi teleinformatycznej

i mediów elektronicznych

w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wymagane wykształcenie: średnie z udokumentowanym trzyletnim stażem pracy związanych z obsługą teleinformatyczną i mediami elektronicznymi

 2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

 • Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

 • Znajomość zagadnień i narzędzi wymaganych do wykonywania powierzonych zadań:

- niezbędna znajomość skryptowych języków oprogramowania (PHP/JS/Ruby),

- bardzo dobra znajomość wiodących systemów CMS,

- bardzo dobra znajomość programów graficznych (pakiety Adobe i Corel) oraz pakietów do obróbki video (Premiere/AfterEffects).

 • Znajomość zagadnień związanych z obsługą systemów alarmowych, p.poż. i dozoru przemysłowego - wsparcie w zakresie rejestratorów (zapisu wideo),

 • Wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny,

 • Dobra orientacja w terenie,

 • Znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego,

 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętności negocjacyjne,

 • Bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie bezawaryjnego i sprawnego działania serwisu internetowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleniów,

 2. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy, wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej wydziału,

 3. Współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządem osiedlowym i sołeckim oraz organizacjami pozarządowymi,

 4. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów oraz referendów.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy,

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym stanowiąca załącznik do ogłoszenia,

10) podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi teleinformatycznej i mediów elektronicznych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 08.10.2018 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 203.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 27-09-2018 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2018 11:23