Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Jerzemu Kowalskiemu 2019-05-23 14:27
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie 2019-05-23 14:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok 2019-05-23 14:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 2019-05-23 14:29
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Goleniów 2019-05-23 14:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kalinowej w Goleniowie 2019-05-23 14:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg na Placu Strażackim w Goleniowie 2019-05-23 14:36
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2019-05-23 14:37
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-23 14:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-05-23 14:37
Projekt uchwały w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz ewentualną likwidację kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego - w ramach zadań: p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I: miejscowość Żółwia Błoć" 2019-05-23 14:38
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-23 14:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2019-05-23 14:39
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-23 14:39
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. 2019-05-23 14:40
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2019-05-23 14:40