Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Radca prawny w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radca prawny

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne, w tym wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych:

  1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej a także innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

  2. nieposzlakowana opinia

  3. wykształcenie wyższe prawnicze

  4. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  7. co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu lub jednostki wymienionej w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami)

  8. co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji publicznej

2. Wymagania dodatkowe:

  1. rzetelność i odpowiedzialność

  2. bardzo dobra obsługa komputera

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy)

  5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w obsłudze prawnej, o której mowa w pkt 1g

  6. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

  7. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe

  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

  11. kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Radcy prawnego Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 10.01.2011 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. zmianami) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 091-46 98 208.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 31-12-2010 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Rudnicka 31-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2010 12:03