Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2011-06-22 13:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2010 2011-06-22 12:29
dokument Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-22 12:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-06-22 12:32
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2011-06-22 12:33
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2011-06-22 12:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie 2011-06-22 12:36
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-06-22 12:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2011-06-22 12:38
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna 2011-06-22 12:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2011-06-22 13:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie 2011-06-22 13:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska 2011-06-22 13:21
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi 2011-06-22 13:29
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2011-06-22 13:37
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Załom 2011-06-22 13:39
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2011-06-22 13:41
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 2011-06-22 13:44
dokument Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej 2011-06-22 13:47
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 2011-06-22 13:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pn. "Termomodernizacja budynków urzędowych" w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS - realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-06-22 14:33
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi za rok 2010" 2011-06-22 14:02