Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/325/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.


Nie obowiązuje - Uchwała Nr XXXVIII/462/05

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2004 r. Nr 104 poz. 2353

Uchwała Nr XXV/325/04

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 17 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

* 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2005r.:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,49 zł.

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,27 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,12 zł.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,42 zł.

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

13,78 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,74 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m2 powierzchni użytkowej 3,49 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,22 zł.

 1. od budowli lub ich części:

 • a. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci)

wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - od ich wartości 0,1%

b. pozostałych - od ich wartości 2%

* 2. Traci moc uchwała Nr XV/202/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 119 poz.2161.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2005. Zaproponowane na rok 2005 stawki wykazują zasadniczo wzrost w stosunku do stawek z roku 2004 o ok. 5%. Wyjątkami są:

 1. stawka od pozostałych gruntów, która procentowo wzrosła o ok.50%, ale daje to realny wzrost o 4 grosze. Była ona dotąd utrzymywana na wyjątkowo niskim poziomie i stąd propozycja dalszego choć częściowego dojścia do racjonalnego poziomu - tym bardziej, iż w interpretacji Min. Fin. (przy znacznym podnoszeniu tej stawki w roku ubiegłym) stanowić ona miała rekompensatę dla gmin za zwolnienie gruntów V i VI klasy z podatku.

 2. stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - wzrost o 1%, mogłoby bowiem nastąpić przekroczenie stawek maks. Min.Fin.,

W załączeniu zestawienie stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 okolicznych gmin, w porównaniu ze stawkami Gminy Goleniów na rok 2005.

Treść

Stawki maksym. Min.Fin. na rok 2004

Stawki obowiązujące na rok 2004 w Gminie Goleniów

Proponow. stawki na rok 2005

Wielkość stawki prop. na rok 2005 w stosunku do stawki maks. MF na 2004

Wzrost o%

Wzrost w zł.

Wartość amortyzacyjna budowli

2%

2%

2%

100%

Budowle - dostarczanie ciepła, wody, gazu

2%

0,10%

0,1%

5%

Budynki mieszkalne powyżej 2,20 m

0,52

0,4

0,42

81%

5%

0,02

Budynki pozostałe

5,82

4,02

4,22

73%

5%

0,20

Budynki na działalność gospodarczą

17,42

13,12

13,78

79%

5%

0,66

Budynki - usługi zdrowotne

3,49

3,46

3,49

100%

1%

0,03

Budynki na prowadzenie działalności materiałem siewnym

8,11

7,37

7,74

95%

5%

0,37

Grunty pod działalność gospodarczą

0,63

0,47

0,49

78%

5%

0,02

Pozostałe grunty

0,31

0,08

0,12

39%

50%

0,04

Pod jeziorami

3,41

3,11

3,27

96%

5%

0,16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 13:42