Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/329/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2005.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 24 grudnia 2004 r. Nr 104 poz. 2356

Uchwała Nr XXV/329/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w  roku 2005.


Na   podstawie   art.18   ust.2   pkt.8   ustawy   z   dnia   08  marca   1990r   ustawy   z   dnia   8  marca   1990   r.   o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr  113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r.  Nr  102 poz.1055, Nr 116 poz.1203/, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz. 3 , z 1996r. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz.  272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz.1680, z  2003r. Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz.1568)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.  Obniża   się   wartość   średniej   ceny   żyta   za   okres   trzech   pierwszych   kwartałów  roku
poprzedzającego   rok   podatkowy   2005   podaną  w  Komunikacie   Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego do kwoty odpowiadającej 95% jej wartości tj. do kwoty 35,79 zł. za 1q.
Cena ta służy jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2005 na obszarze
Gminy Goleniów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.
§ 3.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2005r.   i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zajko
Opracowała: Agnieszka Drożdżal


UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu ustalenie ceny kwintala żyta, która jest podstawą do naliczania podatku od
gruntów rolnych płaconych przez osoby fizyczne i prawne.
Ze względu na znaczny 9% wzrost  ceny 1 q żyta w pierwszych    trzech kwartałach 2004r.  w
stosunku do wysokości tej ceny w roku poprzednim proponuje się ustalić stawkę w wysokości
95% procentowej wartości ceny, jaką podaje w Komunikacie Prezes GUS.
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 – 34,57 zł. za 1q
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 – 37,67 zł. za 1q
Wzrost ceny o 3,1 zł. tj. 9%.
Po proponowanym obniżeniu wyniesie ona 35,79 zł.
Wzrost o 1,22 zł. tj. 3,52%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 13:54