Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-02-16 13:26
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-02-16 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2012-02-16 13:29
dokument Projekt uchwały w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2012-02-16 13:31
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2012-02-16 13:33
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleniów 2012-02-16 13:34
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2012-02-16 13:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 Misiowe Przedszkole w Goleniowie 2012-02-16 13:37
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy M. Konopnickiej 10 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-02-16 13:39
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Pocztowej 15-18 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-02-16 13:40
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Białuń 2012-02-16 13:51
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 11 miasta Goleniów 2012-02-16 13:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2012-02-16 13:54
dokument Sprawozdanie z realizacji "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2011" 2012-02-16 13:58
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2012 2012-02-16 13:59
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2011 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Goleniów 2012-02-16 14:04