Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nebratenko Halina

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1 30.01.2013 r.
XXVIII sesja RM
Bardzo proszę o uwzględnienie w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej dojazdu z centrum miasta na działki przy ul. Słowackiego, chociaż trzy, cztery razy w tygodniu i z powrotem do miasta. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
13 lutego 2013 r. WGG.0003.339.2013.WK
2 27.03.2013 r.
XXX sesja RM
W imieniu wielu wyborców, którzy zwrócili się do mnie, składam interpelację dotyczącą naliczania opłat przez gminę za odbiór odpadów komunalnych. Czym kierował się Pan Burmistrz przedkładając radnym i mieszkańcom propozycję naliczania tej opłaty od metrażu zajmowanej powierzchni lokalu, czy budynku ? Czy mamy rozumieć, że to m2 powierzchni mieszkalnej produkuje odpady komunalne, a nie osoby mieszkające w tym lokalu ? Czy właściciele budynków, którzy w czasie czynnym zawodowo nabyli lub wybudowali swoje mieszkania, gdy są obecnie na emeryturach i zostali sami w tych lokalach, bo ich dzieci wyprowadziły się z domu, muszą ponosić dodatkowe obciążenia z emerytur ? A przecież są to osoby, które najczęściej segregują odpady i produkują ich stosunkowo mniej. Dlaczego to oni mają ponosić większe koszty za wytwarzanie odpadów ? Z informacji, które napływają wynika, że Urząd ma trudności we właściwym ustaleniu liczby mieszkańców naszej gminy, gdyż złożone deklaracje przez mieszkańców nie oddają rzeczywistego stanu zgodnego z ewidencją ludności. Zarówno ja, jak i wyborcy, którzy się do mnie zwrócili, nie rozumieją skąd gmina ma problem ? Dlaczego gmina nie może ustalić liczby zamieszkałych osób w lokalu, czy budynku, na podstawie danych z ewidencji ludności, skoro podatek od nieruchomości Urząd nalicza na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, potwierdzonych deklaracją złożoną przez mieszkańców na wezwanie przez Urząd ? Panie Burmistrzu, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową i wszyscy członkowie tej wspólnoty powinni być traktowani jednakowo. Dlatego uważamy, że nie można różnicować mieszkańców ze względu na wielkość posiadanego lokalu, czy budynku i karać ich podwójnie za posiadany dorobek całego życia. Oni przecież płacą większy podatek od nieruchomości, a teraz mają płacić większy podatek od śmieci ? Opłatę za posiadanie psów wszyscy mieszkańcy muszą płacić w jednakowej wysokości, bez względu na zajmowaną powierzchnię lokalu, czy nieruchomości. Proszę nam zatem wytłumaczyć, dlaczego jedni mieszkańcy mają płacić więcej za wytworzone przez siebie śmieci, a inni dużo mniej, bo jest ich więcej na powierzchni zajmowanego lokalu. Proszę nam też wytłumaczyć, jak powierzchnia zajmowanego mieszkania wpływa na ilość wytwarzanych odpadów ? Wydaję się, że to ludzie produkują odpady, a nie metry zajmowanego lokalu. Dlatego jeszcze raz w imieniu wyborców zwracam się do Pana Burmistrza o ustalenie zasad naliczania podatku śmieciowego i równe traktowanie mieszkańców naszej gminy. Odpowiedź udzielona na posiedzeniu sesji.
3 27.03.2013 r.
XXX sesja RM
W dniu 21 marca 2013 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2, zebranie prowadziła Pani Krystyna Nalepa Prezes GTBS. Jednym z punktów zebrania było ustalenie zaliczek za wywóz śmieci. Ponieważ byłam obecna na zebraniu, poproszono mnie o przedstawienie proponowanej opłaty śmieciowej naliczanej od powierzchni lokalu mieszkalnego, która obowiązywałaby od 01 lipca 2013 r. Po zapoznaniu się z zaproponowanymi stawkami podatku zebrani członkowie Wspólnoty zobowiązali mnie, jako radną, o przedstawienie Panu Burmistrzowi i radnym na dzisiejszej sesji negatywnej opinii naliczania opłaty śmieciowej od powierzchni mieszkania. Podkreślono, że nie powierzchnia wytwarza śmieci, a ludzie i dlatego opłata powinna być od osób. Panie Burmistrzu, naliczenie opłaty śmieciowej od mieszkania o powierzchni np. 50 m2, wynosić będzie 45 zł. Jest to bardzo dużo, zwłaszcza dla osób samotnie mieszkających. Obecnie stawka ta wynosi w naszym bloku 11,20 zł od osoby za miesiąc. Proponowana stawka jest czterokrotnie wyższa. Dla osób samotnych jest niewyobrażalnie wysoka. Mówiłam o proponowanych zniżkach. W blokach wybudowanych 40-60 lat temu prawie połowa mieszkań zajmowanych jest przez osoby samotne. Osoby samotne wynoszą raz w tygodniu jedno małe wiaderko śmieci do śmietnika, tj. cztery wiaderka śmieci w miesiącu. Z wyliczenia wynika, że wyrzucenie jednego małego wiaderka śmieci kosztowałoby ich 11,25 zł przy śmieciach segregowanych i 14,40 zł przy śmieciach niesegregowanych. Ponadto większość tych osób, to osoby w podeszłym już wieku, chore i bardzo chore, które ponoszą sami bardzo duże opłaty na utrzymanie mieszkania, światła, gazu, a przede wszystkim wysokie opłaty za leki, rehabilitację i konieczne prywatne wizyty u lekarzy specjalistów. Zaznaczam, że za wywóz śmieci mieszkańcy bloków płacą do swych zarządców łącznie z czynszem i od tego lipca otrzymają czynsze dużo wyższe niż obecne, spowodowane dużą podwyżką śmieciową naliczoną od powierzchni mieszkania. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, proszę o bardzo poważne potraktowanie tego tematu i przyjęcie tych uwag, tym bardziej, że ilość mieszkańców w blokach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, TBS i innych zarządców, jest na bieżąco prowadzona. Odpowiedź udzielona na posiedzeniu sesji.
4 29.05.2013 r.
XXXIII sesja RM
Jak to się stało i co było powodem, że 27 maja tj. dwa dni temu zostały wykopane i zabrane trzy ławki z placu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Podczas gdy 22 maja tj. tydzień temu osobiście byłam w pokoju obok, gdzie urzęduje Pani Małycha, której w tej chwili nie było w biurze i prosiłam pracowników o przekazanie by wszystkie 6 ławek zostało na placu. Panie Burmistrzu, wykopując 3 ławki pozbawiliście ludzi starszych, chorych, inwalidów chodzących o laskach i kulach możliwości przebywania na powietrzu i możliwości posiedzenia na ławkach. Zaznaczam, że na ławeczki te przychodzili chcąc posiedzieć inwalidzi ze wszystkich tam znajdujących się bloków i jak sami mówili, że ławeczki to jedyna ich przyjemność, rozrywka i to jest ich życie. Oni nie mogą iść na spacer do parku, bo po prostu nie dojdą. W imieniu tych chorych ludzi, inwalidów chodzących o laskach i kulach proszę by ławki te wróciły z powrotem na plac przy ul. Grunwaldzkiej 2. Nadto to ja w imieniu tych ludzi kilka lat temu tak bardzo prosiłam o ławeczki, o ławeczki z oparciem bo wiedziałam, że będą siedzieć dzieci, rodzice, ludzie młodzi i starsze osoby. Teraz bez konsultacji i bez powodu zabrano trzy ławeczki, to jest połowę tych ławek. Jak można było tak postąpić? Jest mi bardzo przykro i wstyd mi jest za taką decyzję Urzędu. Pozostawienie trzech ławek przy placu zabaw, to ławki dla rodziców i dzieci. A co z osobami starszymi i inwalidami? Oni siedzą na ławkach chcąc mieć chwilę spokoju i wypoczynku, dlatego ławki na placu były tak wkopane by rodzice z dziećmi oraz starsze osoby mogli przebywać jednocześnie i nikt nikomu nie przeszkadzał. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
11 czerwca 2013 r. WGG.0003.391.2013.KG
5 28.08.2013 r.
XXXV sesja RM

Bardzo proszę o ujęcie następujących zadań inwestycyjnych w budżecie na 2014 r.:

- Budowę parkingu na działce gminnej nr 48/3, obręb geodezyjny nr 6, przy bloku nr 3 i 4 na ul. Wrzosowej. Obecnie ten teren to dziury i wyboje, na którym mieszkańcy parkują samochody, a w czasie deszczu i zimy to duże kałuże i błoto oraz wystające z ziemi kamienie. Teren wymaga pilnego utwardzenia.

- Pełne zagospodarowanie placu między ul. Szczecińską 16, Lipową 1,6 i 8, Matejki 1 oraz Piaskową 2/8, tzw. placu ul. Matejki. Obecnie na placu są stare zniszczone ławki, zniszczone boisko do koszykówki i różnie parkujące samochody.

- Budowę chodnika na ul. Parkowej, od Nadleśnictwa do ul. Chopina. Obecnie piesi chodzą jezdnią, również dzieci do szkoły.

- Budowę chodnika od Szkoły Podstawowej Nr 4 na ul. Szczecińskiej do pierwszej bramy cmentarza. Z uwagi na brak chodnika obecnie piesi chodzą tam jezdnią, co jest bardzo niebezpieczne. Sprawę tą radni wnosili już kilkakrotnie.

- Wyłożenie polbrukiem dwóch głównych ścieżek na cmentarzu, po prawej stronie od kaplicy. Obecnie w czasie deszczu, jesieni i zimy to duże kałuże i błoto.

 
6 28.08.2013 r.
XXXV sesja RM
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 zwrócili się do mnie o przekazanie Panu Burmistrzowi na dzisiejszej sesji pisma, w którym zwracają się z prośbą o przycięcie konarów drzew rosnących wokół bloku i wykonania pilnego remontu schodów wychodzących z bloku na ul. Słowiańską. Pismo to podpisało 30 mieszkańców na 36 mieszkań w bloku. Pozostali nie podpisali, bo byli na urlopach. W piśmie tym został podany numer telefonu celem wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego wykonania prac. Jako radna w całości popieram mieszkańców i bardzo proszę o wykonanie prac podanych w piśmie. Zaznaczam, że w bloku tym w większości mieszkają ludzie w podeszłym wieku, to są seniorzy.  
7 28.08.2013 r.
XXXV sesja RM
W związku z licznymi uwagami kierowców przejeżdżających przez mostek na ul. Puszkina, od strony ul. Bohaterów Warszawy, uprzejmie proszę o wycięcie konarów drzewa klonu, które całkowicie zasłaniają widoczność przejazdu przez ten most. Brak jest widoczności samochodów jadących od strony przeciwnej.  
8 28.08.2013 r.
XXXV sesja RM
Bardzo proszę o odnowienie trzech pozostałych ławek na placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej 2. Pozostałe trzy ławki zostały odnowione i wkopane przez PGK, za co bardzo dziękuję.  
9 27.11.2013 r.
XXXIX sesja RM
Panie Burmistrzu, tydzień temu na wspólnej komisji zgłaszałam problem dzików w mieście i od razu dostałam odpowiedź, że wyłoniony został zespół ludzi, który będzie łapał te dziki i wywoził do Klinisk. Ten zespół w okresie tygodnia nic nie zrobił. Wczoraj o godzinie 14.00 dostałam telefon, że dziki robią szkody, tj. ryją działki na drugiej alejce, brama nr 2, przy ul. Słowackiego od strony lewej. Od razu poszłam i zobaczyłam sześć dzików, które ryły alejki i działki. Widziało to sporo osób, po prostu ludzie się zatrzymywali. Jeszcze raz powtarzam, że to jest to samo stado dzików, o których mówiłam tydzień temu, bo je widziałam wówczas i teraz. One koczują na dwóch alejkach – brama nr 1 i nr 2 i robią straszne szkody. To, co mówili ludzie, nie jest do powtórzenia. Było mi bardzo przykro. Proszę o działania w tym kierunku.  
10 26.02.2014 r. XLII sesja RM W imieniu grupy mieszkańców bardzo proszę o przeprowadzenie remontu schodów położonych przy bloku nr 6 ul. Grunwaldzkiej na ul. Młynarską.  
11 26.02.2014 r. XLII sesja RM Proszę o przeprowadzenie remontu schodów położonych przy bloku nr 5 ul. Grunwaldzkiej do parku przy ul. Kilińskiego. Schody te są w złym stanie technicznym i zagrażają bezpieczeństwu osób tam chodzących.  
12 22.04.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła w imieniu mieszkańców o podjęcie działań w sprawie drugiego mostku od strony Pomnika na ul. Kościuszki stanowiącego przejście do sklepu Intermarche. Na mostku tym w czasie opadów deszczu stoją kałuże wody, pozbawiając przejścia tym mostkiem. Mieszkańcy proszą o spowodowanie, aby woda spływa z tego mostku.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 23-11-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 04-06-2014 10:04