Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2014. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Konstytucji 3 Maja 3C/7 w Goleniowie


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 05 lutego 2014r.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy

ul.Konstytucji 3 Maja 3C/7 w Goleniowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645 / art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, zm. w Dz. U z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337, Dz.U.z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529/, § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 i § 5 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXVIII/483/10 z dnia 10 lutego 2010r w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiących własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej/opublikowanej w Dz. U. Woj. Zach. z 2010r, Nr 26, poz. 579/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 90% wartości szacunkowej lokalu mieszkalnego, i pierwszej opłaty za udział w gruncie położonym

w Goleniowie przy ul.Konstytucji 3 Maja 3C/7 zbywanego na rzecz

najemcy.

Przy wpłacie jednorazowej zastosowano ulgi:

  • w wysokości 75% z tytułu wieku budynku mieszkalnego,

  • w wysokości 20% za lata zamieszkiwania.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Uchwały, łączna wysokość zastosowanych bonifikat nie może przekroczyć 90% wartości szacunkowej lokalu.

§ 2. Jeżeli nabywcy nieruchomości zbędą nieruchomość lub wykorzystają ją na inne

cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia

jej nabycia, są zobowiązani do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej

waloryzacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 11-02-2014 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2014 08:48