Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących uchwał:

„OGŁOSZENIE

 

                    Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących uchwał:

- Nr XL/464/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic : Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Władysława Jagiełły, Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

- Nr XL/465/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwały wraz z załącznikami określającymi szczegółowy obszar  planów miejscowych znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl

 Zainteresowani mogą składać wnioski doplanów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2014 r.

                                                                                    

                                                                                                       Burmistrz Gminy Goleniów 

                                                                                                           Robert Krupowicz