Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 234/2009

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) w związku z § 18 ust. 1 uchwały Nr XXVII/345/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań, o których mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Grażynę Gilewską - Zastępcę Głównego Księgowego,

2) Edytę Guzikiewicz - Inspektora ds. administracyjno -prawnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrz Gminy

Krzysztof Zajko

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załącznik do

Zarządzenia Nr 2342009

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 listopada 2009r.

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Kwota dotacji (w zł)

1

Spotkanie wigilijne

Stowarzyszenie „Samarytanin II” w Goleniowie

2000

2

Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych

Stowarzyszenie „Samarytanin II” w Goleniowie

2500

3

Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Szczecinie

2500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 07-01-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2010 11:57