Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 239/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2009 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.


    • Zarządzenie nr 239/2009

      • Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30.11.2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 / w związku z rozdziałem III uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu zmienionej uchwałą Nr XXIX/361/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 09 lutego 2005 r. oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459 z 2006 Nr 104, poz.708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 56 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340 / zarządzam, co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia bez przeprowadzania przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 6 miasta Goleniów przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność Gminy Goleniów z przeznaczeniem pod garaż murowany, zgodnie z wykazem, WGR-TKa-72248-51/2009, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Grunt pod boksem SD -30 przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat na rzecz Przemysława Rutkowskiego zamieszkałej w Goleniowie przy ul. Szczecińska 15B/6

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 07-01-2010 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2010 11:59