Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 138/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r


ZARZĄDZENIE NR 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

8 111 506,50

44 175,00

8 155 681,50

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

356 850,00

44 175,00

401 025,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

356 850,00

24 875,00

381 725,00

 

 

 

ORGAN

356 850,00

24 875,00

381 725,00

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

0,00

19 300,00

19 300,00

 

 

 

ORGAN

0,00

19 300,00

19 300,00

Razem:

8 709 307,41

44 175,00

8 753 482,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 120 313,03

54 078,00

2 174 391,03

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

54 078,00

54 078,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

54 078,00

54 078,00

 

 

 

ORGAN

0,00

54 078,00

54 078,00

Razem:

129 420 108,90

54 078,00

129 474 186,90

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

8 111 506,50

44 175,00

8 155 681,50

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

356 850,00

44 175,00

401 025,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 678,00

10 375,00

37 053,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

26 678,00

10 375,00

37 053,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

14 500,00

14 500,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

0,00

14 500,00

14 500,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

19 300,00

19 300,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

0,00

19 300,00

19 300,00

Razem:

8 709 307,41

44 175,00

8 753 482,41

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

6 989 075,83

54 078,00

7 043 153,83

 

85206

 

Wspieranie rodziny

280 802,00

54 078,00

334 880,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 754,00

45 160,00

112 914,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

0,00

45 160,00

45 160,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 620,00

7 814,00

20 434,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

0,00

7 814,00

7 814,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 775,00

1 104,00

2 879,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

0,00

1 104,00

1 104,00

Razem:

143 237 005,22

54 078,00

143 291 083,22

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 194 027,00

200 000,00

2 394 027,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

2 194 027,00

200 000,00

2 394 027,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 100 000,00

200 000,00

2 300 000,00

 

 

 

WGG

2 100 000,00

200 000,00

2 300 000,00

Razem:

2 633 755,00

200 000,00

2 833 755,00

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

8 155 681,50

0,00

8 155 681,50

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

401 025,00

0,00

401 025,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

- 1 090,00

1 910,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

3 000,00

- 1 090,00

1 910,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 750,00

1 090,00

7 840,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

6 750,00

1 090,00

7 840,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 372 000,00

0,00

7 372 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

6 975 800,00

- 162 000,00

6 813 800,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

6 975 800,00

- 162 000,00

6 813 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

187 178,00

156 000,00

343 178,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

187 178,00

156 000,00

343 178,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

11 200,00

3 500,00

14 700,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

11 200,00

3 500,00

14 700,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

2 500,00

3 500,00

 

 

 

OPS wydatki z dotacji wojewody

1 000,00

2 500,00

3 500,00

Razem:

8 753 482,41

0,00

8 753 482,41

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia 138/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 maja 2014r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

31 835 483,77

- 200 000,00

31 635 483,77

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

31 103 114,25

- 200 000,00

30 903 114,25

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 903 264,05

- 200 000,00

29 703 264,05

 

 

 

WGG

29 903 264,05

- 200 000,00

29 703 264,05

750

 

 

Administracja publiczna

9 863 379,07

0,00

9 863 379,07

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

566 892,00

- 2 500,00

564 392,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39 990,00

- 2 500,00

37 490,00

 

 

 

Rada Gminy

39 990,00

- 2 500,00

37 490,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 794 692,00

- 15 000,00

7 779 692,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

878 028,00

- 15 000,00

863 028,00

 

 

 

WAS

490 850,00

- 15 000,00

475 850,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

700 197,03

2 500,00

702 697,03

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 065,03

2 500,00

37 565,03

 

 

 

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

35 065,03

2 500,00

37 565,03

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

387 200,00

- 100,00

387 100,00

 

 

 

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

387 200,00

- 100,00

387 100,00

 

 

4950

Różnice kursowe

0,00

100,00

100,00

 

 

 

WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna

0,00

100,00

100,00

 

75095

 

Pozostała działalność

596 790,04

15 000,00

611 790,04

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150 000,00

15 000,00

165 000,00

 

 

 

WAS

150 000,00

15 000,00

165 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 216 148,00

0,00

2 216 148,00

 

75495

 

Pozostała działalność

258 246,00

0,00

258 246,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 540,00

- 17,60

21 522,40

 

 

 

WAS

21 540,00

- 17,60

21 522,40

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 400,00

11,60

1 411,60

 

 

 

WGG

1 400,00

11,60

1 411,60

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

6,00

6,00

 

 

 

WGG

0,00

6,00

6,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

48 195 778,99

0,00

48 195 778,99

 

80101

 

Szkoły podstawowe

20 792 091,18

146 496,48

20 938 587,66

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

307 011,02

680,00

307 691,02

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

54 421,73

680,00

55 101,73

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 515 796,54

4 780,56

9 520 577,10

 

 

 

SP Kom Wydatki

479 749,77

- 2 509,44

477 240,33

 

 

 

ZSP Białuń Wydatki

520 045,00

1 970,00

522 015,00

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

679 804,75

5 320,00

685 124,75

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 807 154,79

1 029,00

1 808 183,79

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

132 705,54

1 029,00

133 734,54

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85 470,46

2 509,44

87 979,90

 

 

 

SP Kom Wydatki

2 000,00

2 509,44

4 509,44

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

72 064,81

- 2 004,48

70 060,33

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

44 131,53

- 4,48

44 127,05

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

15 328,71

- 2 000,00

13 328,71

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

7 741,82

- 200,52

7 541,30

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

5 088,10

- 0,52

5 087,58

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

1 758,29

- 200,00

1 558,29

 

 

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

97 611,75

- 95 744,41

1 867,34

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

95 071,63

- 95 071,63

0,00

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

672,78

- 672,78

0,00

 

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 171,02

- 77,17

11 093,85

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

77,17

- 77,17

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

169 935,38

2 152,48

172 087,86

 

 

 

SP2 Wydatki

1 302,00

2 152,48

3 454,48

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

252 636,20

- 2 819,30

249 816,90

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

18 693,40

- 2 819,30

15 874,10

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

363 752,03

97 744,41

461 496,44

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

140 938,64

95 071,63

236 010,27

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

221 412,88

2 672,78

224 085,66

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

89 455,02

277,17

89 732,19

 

 

 

Rozwinąć skrzydła

25 397,37

277,17

25 674,54

 

 

4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet

358,74

2,24

360,98

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

179,32

2,24

181,56

 

 

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet

41,26

0,26

41,52

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

20,68

0,26

20,94

 

 

4377

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 434,98

2,24

1 437,22

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

717,30

2,24

719,54

 

 

4379

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

165,02

0,26

165,28

 

 

 

Goleniowska Szkoła Myślenia

82,70

0,26

82,96

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

562 703,91

135 345,00

698 048,91

 

 

 

SP Kom Wydatki

29 195,00

11 305,00

40 500,00

 

 

 

SP Krep Wydatki

30 489,00

7 179,00

37 668,00

 

 

 

SP2 Wydatki

147 317,00

41 672,00

188 989,00

 

 

 

SP3 Wydatki

47 409,00

8 973,00

56 382,00

 

 

 

SP4 Wydatki

164 566,00

42 102,00

206 668,00

 

 

 

ZSP Białuń Wydatki

30 240,00

6 563,00

36 803,00

 

 

 

ZSP Kliniska Wydatki

77 685,87

6 080,00

83 765,87

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

35 802,04

11 471,00

47 273,04

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

2 819,30

2 819,30

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

0,00

2 819,30

2 819,30

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 494 302,50

195,68

1 494 498,18

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 794,00

- 8 000,00

42 794,00

 

 

 

Przedszkole przychylne rodzicom

50 794,00

- 8 000,00

42 794,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

16 675,00

8 000,00

24 675,00

 

 

 

Przedszkole przychylne rodzicom

16 675,00

8 000,00

24 675,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 590,00

195,68

4 785,68

 

 

 

SP2 Wydatki

119,00

195,68

314,68

 

80104

 

Przedszkola

9 419 702,87

33 266,00

9 452 968,87

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

110 592,01

33 266,00

143 858,01

 

 

 

PP2 Wydatki

45 408,22

18 617,00

64 025,22

 

 

 

PP4 Wydatki

32 690,00

14 649,00

47 339,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

6 092,04

6 092,04

 

 

 

WF- wydatki ogólne

0,00

6 092,04

6 092,04

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

- 6 092,04

123 907,96

 

 

 

WGG

103 000,00

- 6 092,04

96 907,96

 

80110

 

Gimnazja

9 994 524,07

96 064,97

10 090 589,04

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

102 513,49

1 586,00

104 099,49

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

31 375,77

1 586,00

32 961,77

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 271 387,54

37 852,67

5 309 240,21

 

 

 

G2 Wydatki

2 349 368,54

25 437,67

2 374 806,21

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

380 965,10

12 415,00

393 380,10

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

997 250,77

6 787,09

1 004 037,86

 

 

 

G2 Wydatki

439 589,58

4 387,09

443 976,67

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

74 454,03

2 400,00

76 854,03

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

140 079,73

623,21

140 702,94

 

 

 

G2 Wydatki

62 632,11

623,21

63 255,32

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

294 472,37

49 216,00

343 688,37

 

 

 

G1 Wydatki

119 683,00

39 424,00

159 107,00

 

 

 

G2 Wydatki

115 210,35

9 792,00

125 002,35

 

80195

 

Pozostała działalność

3 250 848,89

- 276 023,13

2 974 825,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 877 744,89

- 289 085,73

2 588 659,16

 

 

 

WE

2 843 744,89

- 289 085,73

2 554 659,16

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

13 062,60

13 062,60

 

 

 

WE

0,00

13 062,60

13 062,60

852

 

 

Pomoc społeczna

7 043 153,83

0,00

7 043 153,83

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

156 391,00

0,00

156 391,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

- 112,00

1 388,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

1 500,00

- 112,00

1 388,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 532,00

112,00

2 644,00

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

2 532,00

112,00

2 644,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

171 981,00

0,00

171 981,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

22 288,00

- 1 000,00

21 288,00

 

 

 

OPS wydatki BG

22 288,00

- 1 000,00

21 288,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 200,00

1 000,00

9 200,00

 

 

 

OPS wydatki BG

8 200,00

1 000,00

9 200,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 720 098,17

0,00

2 720 098,17

 

85401

 

Świetlice szkolne

1 346 722,02

97,84

1 346 819,86

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 452,00

97,84

9 549,84

 

 

 

SP2 Wydatki

60,00

97,84

157,84

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

378 582,00

0,00

378 582,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

326 796,00

0,00

326 796,00

 

 

 

G1 Wydatki

0,00

5 847,00

5 847,00

 

 

 

G2 Wydatki

0,00

8 651,00

8 651,00

 

 

 

SP Kom Wydatki

0,00

457,00

457,00

 

 

 

SP Krep Wydatki

0,00

895,00

895,00

 

 

 

SP2 Wydatki

0,00

5 210,00

5 210,00

 

 

 

SP3 Wydatki

0,00

1 491,00

1 491,00

 

 

 

SP4 Wydatki

0,00

5 071,00

5 071,00

 

 

 

WE

59 000,00

- 35 000,00

24 000,00

 

 

 

ZSP Białuń Wydatki

0,00

597,00

597,00

 

 

 

ZSP Kliniska Wydatki

0,00

4 156,00

4 156,00

 

 

 

ZSP Mosty Wydatki

0,00

2 625,00

2 625,00

 

85495

 

Pozostała działalność

79 426,27

- 97,84

79 328,43

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

79 426,27

- 97,84

79 328,43

 

 

 

WE

79 426,27

- 97,84

79 328,43

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 724 833,93

0,00

12 724 833,93

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

625 500,00

- 100,00

625 400,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

47 000,00

- 188,00

46 812,00

 

 

 

WPNS

35 000,00

- 188,00

34 812,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

88,00

88,00

 

 

 

WPNS

0,00

88,00

88,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 240 000,00

100,00

1 240 100,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

100,00

100,00

 

 

 

WGG

0,00

100,00

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 097 504,00

- 100,00

1 097 404,00

 

 

 

WGG - Usługi Komunalne

1 097 504,00

- 100,00

1 097 404,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

100,00

100,00

 

 

 

WPNS

0,00

100,00

100,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 438 615,40

0,00

1 438 615,40

 

 

4260

Zakup energii

650 000,00

- 100,00

649 900,00

 

 

 

WGG-Oświetlenie ulic, placów i dróg

650 000,00

- 100,00

649 900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

100,00

100,00

 

 

 

WGG

0,00

100,00

100,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 413 718,53

0,00

1 413 718,53

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

97 853,14

766,89

98 620,03

 

 

 

Sołectwo Stawno

0,00

863,46

863,46

 

 

 

Sołectwo Żdżary

1 563,57

- 96,57

1 467,00

 

 

4260

Zakup energii

11 335,72

96,57

11 432,29

 

 

 

Sołectwo Żdżary

235,72

96,57

332,29

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

293 644,66

- 1 509,31

292 135,35

 

 

 

Sołectwo Pucice

4 340,00

- 1 999,71

2 340,29

 

 

 

Sołectwo Stawno

0,00

590,40

590,40

 

 

 

WGG - Usługi Komunalne

15 000,00

- 100,00

14 900,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

100,00

100,00

 

 

 

WGG

0,00

100,00

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

152 621,58

545,85

153 167,43

 

 

 

Sołectwo Pucice

4 000,00

1 999,71

5 999,71

 

 

 

Sołectwo Stawno

2 600,00

- 1 453,86

1 146,14

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 200 369,53

0,00

4 200 369,53

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 643 532,53

0,00

1 643 532,53

 

 

4260

Zakup energii

27 546,39

- 24,08

27 522,31

 

 

 

Sołectwo Budno

1 685,92

- 24,08

1 661,84

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29 830,00

24,08

29 854,08

 

 

 

Sołectwo Budno

0,00

24,08

24,08

926

 

 

Kultura fizyczna

9 011 538,00

0,00

9 011 538,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

5 861 918,00

35 000,00

5 896 918,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 600,00

10 000,00

55 600,00

 

 

 

WE

45 600,00

10 000,00

55 600,00

 

 

4260

Zakup energii

16 000,00

20 000,00

36 000,00

 

 

 

WE

16 000,00

20 000,00

36 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

 

WE

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 500,00

4 500,00

 

 

 

WE

2 000,00

2 500,00

4 500,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 299 620,00

- 35 000,00

2 264 620,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

316 525,00

- 5 000,00

311 525,00

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki

182 354,00

- 5 000,00

177 354,00

 

 

4260

Zakup energii

190 000,00

- 25 000,00

165 000,00

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki

90 000,00

- 25 000,00

65 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

- 2 500,00

47 500,00

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki

40 000,00

- 2 500,00

37 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

325 371,00

- 2 500,00

322 871,00

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki

146 640,00

- 2 500,00

144 140,00

Razem:

143 291 083,22

-200 000,00

143 091 083,22

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 13-07-2014 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 30-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2014 12:27