Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/162/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-12-24 14:01
dokument Uchwała Nr XV/161/15 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2015-12-24 14:00
dokument Uchwała Nr XV/160/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewykonywanie przez Burmistrza Gminy Goleniów obowiązku w zakresie bieżącej kontroli nad działalnością Sołectwa Komarowo 2015-12-24 13:59
dokument Uchwała Nr XV/159/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niedopełnienia statutowego obowiązku kontroli 2015-12-24 13:59
dokument Uchwała Nr XV/158/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/172/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych 2015-12-24 13:58
dokument Uchwała Nr XV/157/15 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2015 2015-12-24 13:58
dokument Uchwała Nr XV/156/15 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2016 r. 2015-12-24 13:57
dokument Uchwała Nr XV/155/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-12-24 13:56
dokument Uchwała Nr XV/154/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-24 13:56
dokument Uchwała Nr XV/153/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-12-24 13:55
dokument Uchwała Nr XV/152/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2015-12-24 13:55
dokument Uchwała Nr XV/151/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok 2015-12-24 13:54
dokument Uchwała Nr XIV/150/15 w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2015-12-01 14:19
dokument Uchwała Nr XIV/149/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2015-12-01 14:14
dokument Uchwała Nr XIV/148/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonania przez Burmistrza Gminy Goleniów uchwały Rady Miejskiej 2015-12-01 14:13
dokument Uchwała Nr XIV/147/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniach Burmistrza Gminy Goleniów dotyczących naliczenia opłaty za udostępnienie dokumentów 2015-12-01 14:13
dokument Uchwała Nr XIV/146/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-12-01 14:12
dokument Uchwała Nr XIV/145/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej sposobu załatwienia wniosków 2015-12-01 14:10
dokument Uchwała Nr XIV/144/15 w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej 2015-12-01 14:09
dokument Uchwała Nr XIV/143/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym 2015-12-01 14:08
dokument Uchwała Nr XIV/142/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2015 r. 2015-12-01 14:08
dokument Uchwała Nr XIV/141/15 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Goleniów 2015-12-01 14:07
dokument Uchwała Nr XIV/140/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-01 14:06
dokument Uchwała Nr XIV/139/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 2015-12-01 14:06
dokument Uchwała Nr XIV/138/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-12-01 14:05
dokument Uchwała Nr XIV/137/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-01 14:05
dokument Uchwała Nr XIV/136/15 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów 2015-12-01 14:04
dokument Uchwała Nr XIV/135/15 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-12-01 14:04
dokument Uchwała Nr XIV/134/15 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ? Sztorm jako członka zwyczajnego 2015-12-01 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/133/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2019-01-08 08:43
dokument Uchwała Nr XIV/132/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2015-12-01 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/131/15 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-12-01 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/130/15 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2016 rok" 2015-12-01 14:01
dokument Uchwała Nr XIII/129/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 2015-11-03 12:50
dokument Uchwała Nr XIII/128/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Goleniowskim dotyczącym wspólnej realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszego i rowerowego" 2015-11-03 12:49
dokument Uchwała Nr XIII/127/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie sprawowania nadzoru nad pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2015-11-03 12:48
dokument Uchwała Nr XIII/126/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-11-03 12:47
dokument Uchwała Nr XIII/125/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-11-03 12:47
dokument Uchwała Nr XIII/124/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-11-03 12:46
dokument Uchwała Nr XIII/123/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-11-03 12:45
dokument Uchwała Nr XIII/122/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-11-03 12:45
dokument Uchwała Nr XIII/121/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Goleniów 2015-11-03 12:44
dokument Uchwała Nr XIII/120/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-11-03 12:43
dokument Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-03 12:42
dokument Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2016 2015-11-03 12:40
dokument Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich położonych w Goleniowie 2015-11-03 12:37
dokument Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej 2015-11-03 12:37
dokument Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej, znajdującej się w budynku o oznaczeniu adresowym Żółwia Błoć 26 2015-11-03 12:36
dokument Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/528/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomościach położonych w Goleniowie, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-11-03 12:34
dokument Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/69/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Kliniskach, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-11-03 12:33
dokument Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2015-11-03 12:32
dokument Uchwała Nr XI/111/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-09-16 13:06
dokument Uchwała Nr XI/110/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-16 13:05
dokument Uchwała Nr XI/109/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na przekroczenie przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-16 13:04
dokument Uchwała Nr XI/108/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wykonania prac na drzewostanie rosnącym na terenie targowiska przy ul. Zielona Droga w Goleniowie 2015-09-16 13:02
dokument Uchwała Nr XI/107/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej sposobu załatwienia sprawy 2015-09-16 13:01
dokument Uchwała Nr XI/106/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości przy udostępnianiu kopii dokumentów zawierających informacje o sprawach publicznych 2015-09-16 13:01
dokument Uchwała Nr XI/105/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej sposobu załatwienia wniosku 2015-09-16 13:00
dokument Uchwała Nr XI/104/15 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-09-16 12:59
dokument Uchwała Nr XI/103/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wywozu i zagospodarowywania odpadów przez Gminę Goleniów 2015-09-16 12:59
dokument Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-16 12:58
dokument Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-09-16 12:57
dokument Uchwała Nr XI/100/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie przez Burmistrza Gminy Goleniów sprawy 2015-09-16 12:56
dokument Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2019-01-08 08:55
dokument Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-09-16 12:53
dokument Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-16 12:52
dokument Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych (odcinek drogi nr 4120Z : Żdżary - Goleniów) 2015-09-16 12:50
dokument Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-09-16 12:49
dokument Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-09-16 12:47
dokument Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2015-09-16 12:46
dokument Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2015-09-16 12:45
dokument Uchwała Nr XI/91/15 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miastem Szczecin dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych 2015-09-16 12:44
dokument Uchwała Nr XI/90/15 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-09-16 12:43
dokument Uchwała Nr XI/89/15 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2015-09-16 12:43
dokument Uchwała Nr XI/88/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-09-16 12:41
dokument Uchwała Nr XI/87/15 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-09-16 13:40
dokument Uchwała Nr XI/86/15 w sprawie przyjęcia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów 2016-04-20 14:05
dokument Uchwała Nr X/85/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-06-30 13:13
dokument Uchwała Nr X/84/15 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białuń 2015-06-30 13:13
dokument Uchwała Nr X/83/15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Pana Dariusza Moralewicza na uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 27.10.2014 r. 2015-06-30 13:12
dokument Uchwała Nr X/82/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-06-30 13:03
dokument Uchwała Nr X/81/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-06-30 13:02
dokument Uchwała Nr X/80/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na II półrocze 2015 r. 2015-06-30 13:02
dokument Uchwała Nr X/79/15 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-06-30 13:01
dokument Uchwała Nr X/78/15 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-06-30 13:01
dokument Uchwała Nr X/77/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-06-30 13:00
dokument Uchwała Nr X/76/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-02 11:03
dokument Uchwała Nr X/75/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2015-06-30 12:59
dokument Uchwała Nr X/74/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3c 2015-06-30 12:58
dokument Uchwała Nr X/73/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-06-30 12:57
dokument Uchwała Nr X/72/15 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-06-30 12:57
dokument Uchwała Nr X/71/15 w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 2015-06-30 12:56
dokument Uchwała Nr X/70/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2015 r. na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miasta Goleniów 2015-06-30 12:55
dokument Uchwała Nr X/69/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2015 r. na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku szpitala 2015-06-30 12:55
dokument Uchwała Nr X/68/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-06-30 12:45
dokument Uchwała Nr X/67/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2014 2015-06-30 12:45
dokument Uchwała Nr IX/66/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-05-29 12:54
dokument Uchwała Nr IX/65/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niezałatwienia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 19.01.2015 r. 2015-05-29 12:52
dokument Uchwała Nr IX/64/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białuń 2015-05-29 12:51
dokument Uchwała Nr IX/63/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2015-05-29 12:42
dokument Uchwała Nr IX/62/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-05-29 12:38
dokument Uchwała Nr IX/61/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-29 12:35
dokument Uchwała Nr IX/60/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej alei w Goleniowie 2015-05-29 12:33
dokument Uchwała Nr IX/59/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok 2015-05-29 12:32
dokument Uchwała Nr IX/58/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2014 rok 2015-05-29 12:31
dokument Uchwała Nr VIII/57/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej komercyjnego wykorzystywania majątku gminnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie 2015-05-05 13:26
dokument Uchwała Nr VIII/56/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 27.10.2014 r. 2015-05-05 13:23
dokument Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów jako właściciela w zakresie nieprawidłowości na targowisku przy ul. Matejki w Goleniowie 2015-05-05 13:22
dokument Uchwała Nr VIII/54/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2015-05-05 13:21
dokument Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie podatku od środków transportowych 2015-05-05 13:20
dokument Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-05-05 13:17
dokument Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-05 13:16
dokument Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goleniów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 2015-05-05 13:15
dokument Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo 2015-05-05 13:14
dokument Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-05-05 13:11
dokument Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2014 2015-05-05 13:10
dokument Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2014 2015-05-05 13:08
dokument Uchwała Nr VI/45/15 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. Stanisława Kostki 2015-03-31 15:20
dokument Uchwała Nr VI/44/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2015-03-31 15:19
dokument Uchwała Nr VI/43/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niezałatwienia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 19.01.2015 r. 2015-03-31 15:18
dokument Uchwała Nr VI/42/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące rozpatrywania sprawy naprawy drogi gminnej nr 160 2015-03-31 15:17
dokument Uchwała Nr VI/41/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 21.01.2015 r. 2015-03-31 15:16
dokument Uchwała Nr VI/40/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-03-31 15:16
dokument Uchwała Nr VI/39/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-03-31 15:15
dokument Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2019-01-08 09:01
dokument Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości 2015-03-31 15:13
dokument Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2015 rok 2015-03-31 15:13
dokument Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-03-31 15:12
dokument Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Helenów oraz ustalenia ich trybu 2015-03-31 15:11
dokument Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-03-31 15:10
dokument Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Goleniów 2015-03-31 15:09
dokument Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Goleniów 2015-03-31 15:08
dokument Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2015-03-31 15:08
dokument Uchwała Nr VI/29/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Goleniów 2015-03-31 15:07
dokument Uchwała Nr VI/28/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2015 rok" 2015-03-31 15:05
dokument Uchwała Nr VI/27/15 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2015-03-31 15:04
dokument Uchwała Nr VI/26/15 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2015-03-31 15:03
dokument Uchwała Nr V/25/15 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 27.10.2014 r. 2015-02-27 15:12
dokument Uchwała Nr V/24/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2015-02-27 15:12
dokument Uchwała Nr V/23/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów jako właściciela w zakresie nieprawidłowości na targowisku przy ul. Matejki w Goleniowie 2015-02-27 15:11
dokument Uchwała Nr V/22/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-02-27 15:10
dokument Uchwała Nr V/21/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej 2015-02-27 15:09
dokument Uchwała Nr V/20/15 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej Przewodniczącego 2015-02-27 15:09
dokument Uchwała Nr V/19/15 w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-02-27 15:08
dokument Uchwała Nr V/18/15 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Goleniów do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" 2015-02-27 15:07
dokument Uchwała Nr V/17/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2015-02-27 15:06
dokument Uchwała Nr V/16/15 w sprawie uznania za pomniki przyrody sześciu dębów szypułkowych 2015-02-27 15:06
dokument Uchwała Nr V/15/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granicy administracyjnej Gminy Goleniów 2015-02-27 13:59
dokument Uchwała Nr V/14/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-02-27 13:57
dokument Uchwała Nr V/13/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-02-27 13:47
dokument Uchwała Nr IV/12/15 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2015 r. 2015-01-21 08:28
dokument Uchwała Nr IV/11/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok 2015-01-21 08:26
dokument Uchwała Nr IV/10/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-01-21 08:25