Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

  • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie

  1. Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie;

2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe;
6) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej , o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
7) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług z obszaru pomocy społecznej, określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:
a) samorządu gminnego,
b) pomocy społecznej,
c) świadczeń rodzinnych,
d) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
e) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
f) finansów publicznych,
g) postępowania administracyjnego,
h) zamówień publicznych,
i) prawa pracy, w tym przepisów o pracownikach samorządowych;
2) umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej (oceniane na podstawie przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania OPS).

3.Wymagane dokumenty:

1) program działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie (w formie pisemnej),

2) list motywacyjny,

3) życiorys - curriculum vitae,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) referencje - jeżeli takowe posiada,

8) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

9) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie w terminie do dnia 02.07.2015 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 207.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 02-06-2015 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2015 09:59