herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie


Zarządzenie Nr 7/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz.60) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1621), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 25/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 10 tabela zatytułowana „Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego” otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych

1.

I

2600

2.

II

2800

3.

III

3000

4.

IV

3500

5.

V

4000

6.

VI

4500

7.

VII

4700

8.

VIII

4800

9.

IX

5000

10.

X

5400

11.

XI

5500

12.

XII

6000

13.

XIII

6500

14.

XIV

7000

15.

XV

7100

16.

XVI

7300

17.

XVII

7500

18.

XVIII

7600

19.

XIX

8000

20.

XX

8500

21.

XXI

8600

22.

XXII

8800

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadr i szkoleń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Sylwia Rudnicka

Sporządziła: Sylwia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 12-01-2018 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 11:28