Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/31/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej udzielonej przez Burmistrza Gminy Goleniów odpowiedzi na złożony wniosek 2018-12-24 11:03
dokument Uchwała Nr III/30/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2018-12-24 11:02
dokument Uchwała Nr III/29/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2018-12-24 11:02
dokument Uchwała Nr III/28/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 07 września 2018 r. 2018-12-24 11:01
dokument Uchwała Nr III/27/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów 2018-12-24 11:01
dokument Uchwała Nr III/26/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-24 11:00
dokument Uchwała Nr III/25/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-24 10:59
dokument Uchwała Nr III/24/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy alei położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Goleniów 2018-12-24 10:59
dokument Uchwała Nr III/23/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-12-24 10:57
dokument Uchwała Nr III/22/18 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Goleniów w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie 2019-04-11 09:49
dokument Uchwała Nr III/21/18 w sprawie współpracy Gminy Goleniów z miastem Mölln 2018-12-24 10:56
dokument Uchwała Nr III/20/18 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018 2018-12-24 10:55
dokument Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2019-01-02 10:43
dokument Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-12-24 10:54
dokument Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-01-02 10:42
dokument Uchwała Nr III/16/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2019 rok 2019-01-02 10:42
dokument Uchwała Nr III/15/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-24 10:52
dokument Nr II/14/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2018-12-05 14:41
dokument Uchwała Nr II/13/18 o zmianie uchwały w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2018-12-05 14:40
dokument Uchwała Nr II/12/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-07 13:58
dokument Uchwała Nr II/11/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2018-12-05 14:38
dokument Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-12-05 14:38
dokument Uchwała Nr II/9/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-12-05 14:37
dokument Uchwała Nr II/8/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie oraz nadania Statutu 2018-12-05 14:36
dokument Uchwała Nr II/7/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Goleniowie 2018-12-05 14:36
dokument Uchwała Nr II/6/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Irysów" w miejscowości Rurzyca 2018-12-05 14:35
dokument Uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-05 14:34
dokument Uchwała Nr II/4/18 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-05 14:34
dokument Uchwała Nr II/3/18 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie oraz ustalenia przedmiotu ich działania 2018-12-05 14:33
dokument Uchwała Nr II/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-12-05 14:32
dokument Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-11-20 10:13
dokument Uchwała Nr XLVIII/575/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizacją budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołajczyka w Goleniowie 2018-10-18 15:29
dokument Uchwała Nr XLVIII/574/18 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie oraz nadania mu statutu 2018-10-18 15:29
dokument Uchwała Nr XLVIII/573/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 r. 2018-10-18 15:28
dokument Uchwała Nr XLVIII/572/18 w sprawie umorzenia postępowania skargowego 2018-10-18 15:28
dokument Uchwała Nr XLVIII/571/18 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej powołania osób na stanowisko sekretarza i inspektora ds. organizacyjnych bez przeprowadzenia konkursu 2018-10-18 15:27
dokument Uchwała Nr XLVIII/570/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-10-18 15:27
dokument Uchwała Nr XLVIII/569/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-10-18 15:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/568/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-18 15:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/567/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2019-01-07 13:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/566/18 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-10-18 15:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/565/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2018-10-18 15:24
dokument Uchwała Nr XLVII/564/18 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2018-10-01 09:47
dokument Uchwała Nr XLVI/563/18 w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 2018-09-10 15:12
dokument Uchwała Nr XLVI/562/18 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2018-09-10 15:12
dokument Uchwała Nr XLVI/561/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-09-10 15:11
dokument Uchwała Nr XLVI/560/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-09-10 15:11
dokument Uchwała Nr XLVI/559/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-09-10 15:10
dokument Uchwała Nr XLVI/558/18 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej zasiadania przez Burmistrza Gminy Goleniów w organie Fundacji "Akademia Sztuki" 2018-09-10 15:10
dokument Uchwała Nr XLVI/557/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku 2018-09-10 15:09
dokument Uchwała Nr XLVI/556/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na radnego Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-09-10 15:09
dokument Uchwała Nr XLVI/555/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2018-09-10 15:08
dokument Uchwała Nr XLVI/554/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej 2018-09-10 15:08
dokument Uchwała Nr XLVI/553/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-09-14 09:13
dokument Uchwała Nr XLVI/552/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2018-09-10 15:07
dokument Uchwała Nr XLVI/551/18 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła w miejscowości Miękowo p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2019-01-07 14:56
dokument Uchwała Nr XLVI/550/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2018-09-10 15:06
dokument Uchwała Nr XLVI/549/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach: Słowackiego, Szczecińskiej, Zielonej Drodze i przy Placu Bramy Wolińskiej, z tym samym podmiotem na kolejny okres oraz na oddanie w użyczenie tych nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata 2018-09-10 15:05
dokument Uchwała Nr XLVI/548/18 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Kliniska Wielkie z siedzibą w Kliniskach Wielkich 2018-09-10 15:05
dokument Uchwała Nr XLVI/547/18 w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy 2018-09-10 15:03
dokument Uchwała Nr XLV/546/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Panu Manfredowi Kendziorze 2018-07-04 13:06
dokument Uchwała Nr XLV/545/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Pani Ewie Durskiej 2018-07-04 13:06
dokument Uchwała Nr XLIV/544/18 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej 2018-07-04 13:05
dokument Uchwała Nr XLIV/543/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2018-07-04 13:05
dokument Uchwała Nr XLIV/542/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykonania zadania utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi 2018-07-04 13:04
dokument Uchwała Nr XLIV/541/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2018-07-04 13:04
dokument Uchwała Nr XLIV/540/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-07-04 13:03
dokument Uchwała Nr XLIV/539/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-04 13:02
dokument Uchwała Nr XLIV/538/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2018-07-04 13:02
dokument Uchwała Nr XLIV/537/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-04 12:58
dokument Uchwała Nr XLIV/536/18 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2018-07-04 12:57
dokument Uchwała Nr XLIV/535/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 2018-07-04 12:57
dokument Uchwała Nr XLIV/534/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów 2018-07-04 12:54
dokument Uchwała Nr XLIV/533/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-07-04 12:53
dokument Uchwała Nr XLIV/532/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2017 rok 2018-07-04 12:52
dokument Uchwała Nr XLIII/531/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Goleniów 2018-06-06 14:01
dokument Uchwała Nr XLIII/530/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV/431/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej 2018-06-06 14:00
dokument Uchwała Nr XLIII/529/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2018-06-06 13:57
dokument Uchwała Nr XLIII/528/18 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika sądowego w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 2018-06-06 13:57
dokument Uchwała Nr XLIII/527/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w miejscowości Krępsko, droga powiatowa nr 4121Z" 2018-06-06 13:56
dokument Uchwała Nr XLIII/526/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Kasztanowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2018-06-06 13:55
dokument Uchwała Nr XLIII/525/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Turkusowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2018-06-06 13:54
dokument Uchwała Nr XLIII/524/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa 2018-06-06 13:53
dokument Uchwała Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-06 13:52
dokument Uchwała Nr XLIII/522/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-06-06 13:50
dokument Uchwała Nr XLIII/521/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-06-06 13:49
dokument Uchwała Nr XLIII/520/18 w sprawie zaopiniowania wniosku na utworzenie prywatnego ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, położonego w obrębie działki numer 221/21 obręb geodezyjny Załom, przy ulicy Parkowej 3 2018-06-06 13:48
dokument Uchwała Nr XLIII/519/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-06-06 13:48
dokument Uchwała Nr XLIII/518/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-06-06 13:47
dokument Uchwała Nr XLIII/517/18 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za rok 2017 2018-06-06 13:47
dokument Uchwała Nr XLIII/516/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2018-06-06 13:46
dokument Uchwała Nr XLII/515/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 2018-04-30 14:37
dokument Uchwała Nr XLII/514/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2018-04-30 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/513/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2018-04-30 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/512/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie 2018-04-30 14:35
dokument Uchwała Nr XLII/511/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-04-30 14:34
dokument Uchwała Nr XLII/510/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-30 14:34
dokument Uchwała Nr XLII/509/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-04-30 14:33
dokument Uchwała Nr XLII/508/18 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2018-04-30 14:29
dokument Uchwała Nr XLII/507/18 w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-30 14:29
dokument Uchwała Nr XLII/506/18 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności drogowej 2018-04-30 14:24
dokument Uchwała Nr XLII/505/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj)" 2018-04-30 14:24
dokument Uchwała Nr XLII/504/18 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 2018-04-30 14:23
dokument Uchwała Nr XLII/503/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2017 2018-04-30 14:22
dokument Uchwała Nr XLII/502/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 2018-04-30 14:22
dokument Uchwała Nr XLII/501/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław 2018-04-30 14:21
dokument Uchwała Nr XLI/500/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miejscowości Lubczyna 2018-04-03 10:52
dokument Uchwała Nr XLI/499/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania skargi Burmistrzowi Gminy Goleniów 2018-04-03 10:51
dokument Uchwała Nr XLI/498/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2018-04-03 10:50
dokument Uchwała Nr XLI/497/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2018-04-03 10:50
dokument Uchwała Nr XLI/496/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2018-04-03 10:49
dokument Uchwała Nr XLI/495/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-03 10:47
dokument Uchwała Nr XLI/494/18 w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-03 10:46
dokument Uchwała Nr XLI/493/18 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Goleniów 2018-04-03 10:46
dokument Uchwała Nr XLI/492/18 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2018-04-03 10:45
dokument Uchwała Nr XLI/491/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2018-04-03 10:45
dokument Uchwała Nr XLI/490/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jaśminowa" we wsi Białuń 2018-04-03 10:44
dokument Uchwała Nr XLI/489/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2018 rok 2018-04-03 10:43
dokument Uchwała Nr XLI/488/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok" 2018-04-03 10:42
dokument Uchwała Nr XLI/487/18 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Goleniowie 2018-04-03 10:41
dokument Uchwała Nr XLI/486/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-04-03 10:40
dokument Uchwała Nr XL/485/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 24 lipca 2017 r. 2018-03-06 14:33
dokument Uchwała Nr XL/484/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-03-06 14:32
dokument Uchwała Nr XL/483/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2018-03-06 14:31
dokument Uchwała Nr XL/482/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-03-06 14:31
dokument Uchwała Nr XL/481/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji polegającej na budowie bezkolizyjnego węzła "Kliniska" w ciągu drogi S3 2018-03-06 14:30
dokument Uchwała Nr XL/480/18 w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2018-03-06 14:29
dokument Uchwała Nr XL/479/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-03-06 14:28
dokument Uchwała Nr XL/478/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa 2018-03-06 14:27
dokument Uchwała Nr XL/477/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jesionowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2018-03-06 14:27
dokument Uchwała Nr XL/476/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2018-03-06 14:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/475/18 w sprawie pisma skierowanego do Rady Gminy Goleniów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 2018-02-16 14:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/474/18 w sprawie ustanowienia roku 2018 w Gminie Goleniów rokiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 750-lecia nadania praw miejskich dla Goleniowa 2018-02-02 12:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/473/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 rok 2018-02-02 12:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/472/18 w sprawie "Wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (badawczego z możliwością przekształcenia w eksploatacyjny) o głębokości w przedziale 4500-6000 mb geotermii wysokotemperaturowej wykorzystującej energię gorących skał w technologii EGS/HDR w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Goleniów" 2018-02-02 12:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/471/18 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Słoneczna" i "Sosnowa" we wsi Lubczyna 2018-02-02 12:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/470/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Przyrodnicza" we wsi Białuń 2018-02-02 12:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/469/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej nr 33 na okres 10 lat 2018-02-02 12:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/468/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2018-02-02 12:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/467/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie 2019-01-08 08:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/466/18 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-02-02 12:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/465/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości sfinansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żółwia Błoć 2018-02-02 12:43