herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/475/18 w sprawie pisma skierowanego do Rady Gminy Goleniów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 2018-02-16 14:33
Uchwała Nr XXXVIII/474/18 w sprawie ustanowienia roku 2018 w Gminie Goleniów rokiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 750-lecia nadania praw miejskich dla Goleniowa 2018-02-02 12:50
Uchwała Nr XXXVIII/473/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 rok 2018-02-02 12:49
Uchwała Nr XXXVIII/472/18 w sprawie "Wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (badawczego z możliwością przekształcenia w eksploatacyjny) o głębokości w przedziale 4500-6000 mb geotermii wysokotemperaturowej wykorzystującej energię gorących skał w technologii EGS/HDR w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Goleniów" 2018-02-02 12:48
Uchwała Nr XXXVIII/471/18 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Słoneczna" i "Sosnowa" we wsi Lubczyna 2018-02-02 12:47
Uchwała Nr XXXVIII/470/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Przyrodnicza" we wsi Białuń 2018-02-02 12:46
Uchwała Nr XXXVIII/469/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej nr 33 na okres 10 lat 2018-02-02 12:46
Uchwała Nr XXXVIII/468/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2018-02-02 12:45
Uchwała Nr XXXVIII/467/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie 2018-02-02 12:45
Uchwała Nr XXXVIII/466/18 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-02-02 12:44
Uchwała Nr XXXVIII/465/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości sfinansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żółwia Błoć 2018-02-02 12:43