Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko.


ZARZĄDZENIE Nr 44/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie : w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w obrębie Krępsko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ oraz art.70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 121 i poz. 50/ i § 7 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu, zmienionej Uchwałą Nr XL/519/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010r., zarządzam co następuje:

§ 1. Cena zbywanego udziału do 1/6 części w działce nr 318/8 o powierzchni 0,0940ha, Kw nr SZ1O/00038674/9 położonej w obrębie Krępsko w rejonie ulicy Szkolnej wynosi 4.580zł (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

Podatek VAT od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 23% tj. 1.053,40zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).

Podatek VAT od wartości transakcji zostanie naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Powyższa kwota płatna jest w następujący sposób:

- I rata w wysokości 20% ustalonej ceny sprzedaży tj. 916zł (słownie: dziewięćset szesnaście złotych) + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży płatne są przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostała kwota 3.664zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote) płatna będzie w 5 (pięciu) ratach rocznych tj. 5 rat x 732,80zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy).

Raty winny zostać zapłacone do dnia 15 marca każdego roku, począwszy od roku 2019.

§ 2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Należność gminy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 27-02-2018 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2018 12:29