herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.


Zarządzenie nr 121/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17.05.2018r.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130/, art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 121 i poz. 50, poz. 650/ zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach nr 3 i nr 10 miasta Goleniów stanowiących własność Gminy Goleniów zgodnie z wykazem: WPNS.0051.36.2018.TKa stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Za nieruchomość wymienioną w § 1 wykazaną w wykazie: WPNS.0051.36.2018.TKa,

w wierszu nr 2 ustalam roczny czynsz dzierżawny w wysokości: 100,00zł + obowiązujący

podatek VAT.

§3. Wykaz wywiesza się na okres 21dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 17-05-2018 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2018 11:08