Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci


Zarządzenie Nr 21/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

  1. Grażynę Gilewską - Zastępcę Głównego Księgowego,

  2. Edytę Guzikiewicz - Zastępcę Dyrektora wydziału Administracji i Spraw Społecznych,

  3. Przemysława Joppka - Inspektora ds. Edukacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załącznik do

Zarządzenia Nr 21/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji (w zł)

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Goleniowie

42000

2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Danowie

26000

3

Stowarzyszenie Odnowy wsi „Grodnica” w Kliniskach Wielkich

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Kliniskach Wielkich

30000

4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Marszewie

22000

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Mostach

26000

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Stawnie

26000

7

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Świętej

30000

8

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Żółwiej Błoci

26000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 28-01-2011 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2011 15:03