Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 55/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy

ul. Armii Krajowej 28/4 w Goleniowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113/ art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, zm. w Dz. U z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz 1323/, § 17 ust. 1, 4, 5, 9 Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2004r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu /opublikowanej w Dz. U. Woj. Zach. Nr 104 poz. 2361z 24 grudnia 2004r./, zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 99% wartości szacunkowej lokalu mieszkalnego, komórki gospodarczej i pierwszej opłaty za grunt położonego

w Goleniowie przy ul. Grenadierów 64/2 zbywanego na rzecz najemców.

Przy wpłacie jednorazowej zastosowano ulgi:

  • w wysokości 90% z tytułu wieku budynku mieszkalnego,

  • w wysokości 20% za lata zamieszkiwania.

Zgodnie z § 17 ust. 9 ww. Uchwały, łączna wysokość zastosowanych bonifikat nie może przekroczyć 99% wartości szacunkowej lokalu.

§ 2. Jeżeli nabywcy nieruchomości zbędą nieruchomość lub wykorzystają ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, są zobowiązani do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 24-03-2011 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 14:56