Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE nr 82/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie działki gruntu, stanowiącej drogę łączącą ulice M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego w Goleniowie.

 

ZARZĄDZENIE nr 82/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie działki gruntu, stanowiącej drogę łączącą ulice M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego w Goleniowie.


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218,          z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241,            z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113) oraz     § 4 Uchwały nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Golenio-wie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów      i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728), zmienionej uchwałą nr XL/519/10, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać nieodpłatnego nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada” w Goleniowie, prawa do działki gruntu, położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniów, oznaczonej numerem działki 425/9 o powierzchni 795 m2, wydzielonej z nieruchomości posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr Kw SZ1O/00001224/2, poprzez rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w trybie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami).

Nabycia dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadań własnych gminy z zakresu organizacji ruchu drogowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s obrotu nieruchomościami.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Szadkowski 27-04-2011 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Szadkowski 27-04-2011 11:12