Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE Nr 115/2011

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

  1. Janina Mucek - przedstawiciel organu prowadzącego, jako Przewodniczący Komisji,

2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3. Lucja Kuźmińska - dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie,

4. Beata Kuligowska - ekspert,

5. Beata Siedlecka - ekspert.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla pani Magdaleny Świętoń, nauczycielki kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 3. Tryb pracy Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) oraz Regulamin Pracy Komisji zatwierdzony przez Komisję.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała:

Iwona Chabraszewska - WE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 27-06-2011 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 12-07-2011 07:54